Kevin Van Eenoo

Teacher educator @ HOGENT
Executive Board Member 2LinKĀ² vzw
Freelance webdesigner

Kevin Van Eenoo

kevin.vaneenoo@hogent.be

Educational sites
Basiscursus | ICT-tools | Medal Race | Onderwijsweb

Twitter | LinkedIn | Facebook
Source keyboard picture (CC)